Николай Михайлов

Николай Михайлов е на 29 години, родом от гр. Велико Търново. Средно образование е завършил в „Старопрестолна гимназия по икономика”, а висше във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по специалностите: „Право”- магистър, Дипломация и национална сигурност – магистър, Философия – бакалавър. Завършил е и доктурантура по Философия на политиката, правото и икономиката към „Българска Академия на науките”. Владее английски и руски език.
Учредител на „Съюз на младите юристи” и негов пръв председател. Председател е също на Сдружение за правно развитие „Юстиция”, на „Асоцияция на младежките организации” и на НЧ „Седми юли 2008”.
Освен с обществена дейност, към момента се занимава с консултантска и посредническа дейност в областта на правото, търговията и способите за привличане и управление на средства от Европейските фондове.

Петър Димитров

Петър Христов Димитров
Роден на 01.02.1989г. В гр. Силистра.
Завършил Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра. На местните избори през 2007г е избран за общински съветник в община Силистра. През 2014г завършва „Право“ в „Нов български университет“ – София. Работил като юрисконсулт в Столична община. Основател на Съюза на младите юристи.

Лилия Ранкова

Лилия Красимирова Ранкова е родена на 16.05.1987г. в гр. Бяла Слатина. Тя е магистър по Право (2012г.) и бакалавър по Счетоводство и контрол (2010г.) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към момента е счетоводител в счетоводна къща и младши юрист в адвокатско дружество. Има интереси в сферата на Наказателното право и процес. Владее английски език.

Стефка Генчева

Стефка Христова Генчева
Завършила е магистратура „Право“ и магистратура „Политология“, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. От 2009г. живее и работи в град София, като през последните седем години работи в сферата на изпълнителното производство.

Северина Нуркова

Северина Йорданова Нуркова
27.07.1989г.
Роден град: Велико Търново
Местожителство: София
Средно образование: Частна профилирана гимназия – Американски колеж „Аркус” – гр. Велико Търново (м. септември 2003г. – м. юни 2008г.)
Висше образование: Софийски университет, Специалност „Право” (м. октомври 2008г. – м. декември 2013г.)
Юрисконсулт в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Дичев (м. март 2014г. – м. септември 2015)
Юрисконсулт в „Първа инвестиционна банка” АД (м. септември 2015г. – до момента)
Допълнителни обучения:
Обучение по английски език в езикова школа Britanica – 2012г.

Обучение по английски език в Малта – 2004г.

Обучение по немски език в Австрия, гр. Залцбург – 2009г.
Стажант в стажантската програма „Фулбрайт” на Софийски районен съд от октомври 2012 до юни 2013. Писане на различни съдебни актове по граждански дела и мотиви към присъди по наказателни дела. Запознаване с работата на съдиите, образуване на дело, ход на един висящ процес и постановяване на крайния акт.
Езици:
Английски език
Немски език
Сертификат на University of Cambridge за ниво на владеене на английски език
Основни интереси в областта на търговско право, облигационно право, вещно право, изпълнителен процес, несъстоятелност, изпълнение по реда на Закона за особените залози