История

Съюзът на младите юристи осъществява дейността си по места чрез своите клонове. През 2016 г. организацията основава своя първи клон във Велико Търново като естествено средище на юридическата общност. Градът е апелативен и административен център. Тук се намира вторият юридически факултет в страната, който дава образование на стотици млади юристи всяка година.