Съюзът на младите юристи влезе в Гражданския съвет на ВСС

Съюзът на младите юристи влезе в Гражданския съвет на ВСС

На финала на мандата на този ВСС Гражданския съвет към него се сдоби с нов член. Редиците на неправителствените организации, които по замисъл са гражданският глас в работата на кадровиците, бяха попълнени със Съюза на младите юристи. Той стана известен с активното си участие в дебата за реформата в юридическото образование.

Днес Гражданският съвет е анализирал и обобщавал реакциите на ВСС към неговите актове. Съпредседателят от страна на кадровиците Магдалена Лазарова неведнъж поставяше пред колегите си проблема, че думата на Гражданския съвет не се чува.

Днес тя е  представила информация за приетите от миналия октомври до април т.г. актове на Гражданския съвет, в която се акцентира на изготвянето на годишния доклад за прозрачността на съдебната власт; темите за независимите оценители и съдебната експертиза и други.

Иван Брегов от Института за пазарна икономика (ИПИ), е представил преглед на мерките, изискани от Еврокомисията в януарския й доклад за правосъдието и вътрешния ред у нас. А от страна на Висшия съдебен съвет била докладвана „Информация по изпълнението на мерките от Плана за действие за изпъл пнение на препоръките от Доклада за периода месец януари – месец март 2017 г.“. В последвалата дискусия членовете на Гражданския съвет изтъкнали нуждата от промяна на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, съобщават от ВСС.

Гражданският съвет е приел за сведение представения от ИПИ преглед на мерките и е заявил подкрепа към ВСС по бъдещото изпълнение на препоръките в Доклада на ЕК от януари 2017 г., както и готовност за съдействие при тяхното реализиране.

Следващото заседание на Гражданския съвет е насрочено за 30 юни 2017 г.