Лилия Ранкова

Лилия Красимирова Ранкова е родена на 16.05.1987г. в гр. Бяла Слатина. Тя е магистър по Право (2012г.) и бакалавър по Счетоводство и контрол (2010г.) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към момента е счетоводител в счетоводна къща и младши юрист в адвокатско дружество. Има интереси в сферата на Наказателното право и процес. Владее английски език.